Futumeter Konsultointi ja tuotekehitys

Materiaalitekniikka

Materiaaliteknisesti oikean materiaalin valinta on oleellinen osa tuotetta jo sen suunnitteluvaiheessa, jotta päästään taloudellisuuden, tuotantotehokkuuden sekä kierrätyksen kannalta optimoituun lopputulokseen. Tulevaisuudessa materiaalien minimointi sekä kierrätettävyys tulevat olemaan entistä merkittävämpiä seikkoja materiaalivalintoja tehtäessä.

Kierrätys- ja luonnonmateriaalien käyttö tuotteissa ei ole ongelmatonta, vaan vaatii omaa erikoisosaamistaan. Näille materiaaleille on tyypillistä suuri ominaisuuksien vaihtelevuus, mikä on osattava ottaa huomioon tuotesuunnittelun, valmistuksen sekä laadunvalvonnan kohdalla. Yrityksellämme on usean vuoden kokemus luonnon- ja kierrätysmateriaalien käytöstä muovien korvaajana.

Tarjoamme materiaaliteknistä osaamistamme mm. seuraavilla osa-aluilla:

 

Muovimateriaalit

 • Puumuovikomposiitit

 • Muovit

 • Kierrätysmateriaalit

 

Materiaalien optimointi

 • Materiaalikatselmoinnit

 • Vaihtoehtoiset materiaalit

 • Materiaalin minimointi

 • Kierrätettävyys

 

Tutkimus ja kehitys

 • Tuotekehitys

 • Ongelmanratkaisut

 • Analyysit

 • Tuotantoprosessien tehostaminen