Materiaalitekniikka

Materiaaliteknisesti oikean materiaalin valinta on oleellinen osa tuotetta jo sen suunnitteluvaiheessa, jotta päästään taloudellisuuden, tuotantotehokkuuden sekä kierrätyksen kannalta optimoituun lopputulokseen. Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu on tehtävä kiertotalouden ehdoilla ja materiaalien käytön minimointi sekä kierrätettävyys ovat entistä merkittävämpiä seikkoja materiaalivalintoja tehtäessä.

Kierrätys- ja luonnonmateriaalien käyttö tuotteissa ei ole ongelmatonta, vaan vaatii omaa erikoisosaamistaan. Näille materiaaleille on tyypillistä suuri ominaisuuksien vaihtelevuus, mikä on osattava ottaa huomioon tuotesuunnittelun, valmistuksen sekä laadunvalvonnan kohdalla. Yrityksellämme on usean vuoden kokemus luonnon- ja kierrätysmateriaalien käytöstä muovien korvaajana.

 

Tarjoamme materiaaliteknistä osaamistamme mm. seuraavilla osa-aluilla:

Muovimateriaalit

 • Puumuovikomposiitit

 • Muovit

 • Kierrätysmateriaalit

 

Materiaalien optimointi

 • Materiaalikatselmoinnit

 • Vaihtoehtoiset materiaalit

 • Materiaalin minimointi

 • Kiertotalous ja kierrätettävyys

 

Tutkimus ja kehitys

 • Tuotekehitys

 • Ongelmanratkaisut

 • Selvitykset

 • Analyysit

 • Tuotantoprosessien tehostaminen

 

Powered by Aava 3