Kestävä kehitys ja kiertotalous

Kestävä kehitys, kiertotalous ja ympäristöystävällisyys ovat tämän päivän trendejä. Ne ovat myös termejä, joiden sisältö on usein epäselvä ja argumenteiltaan häilyvä. Tarjolla oleva tiedon laatu ja määrä ovat usein sellaisia, että on vaikeaa erottaa todellista ympäristöystävällisyyttä markkinamiesten puheista.

Erilaiset työkalut, kuten ce-merkinnät, standardit sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmät ovat erinomaisia välineitä pyrittäessä rakentamaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Myös näissä työkaluissa on usein ongelmana esitetyn tiedon monimutkaisuus ja vaikea ymmärrettävyys.

 

Tarjoammekin osaamista ja opastusta näiden työkalujen käytössä:

Ympäristö

  • ISO14001
  • Ympäristöargumentit

 

Tuotanto

  • Materiaalikatselmoinnit
  • Tuotantoprosessien tehostaminen
  • Materiaalien minimointi
  • Kiertotalous ja kierrätys

 

Laatu

  • Standardit ja laadunvalvonta
  • ISO9001
Powered by Aava 3